DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ – BẾN NGHÉ – ĐÔI – TẺ, GIAI ĐOẠN II

Thực hiện di dời lưới điện trên đường Mễ Cốc
thực hiện cải tạo môi trường dự án F2
Dự án cải tạo lưới điện tại phường 15, Quận 8, Tp.HCM
Di dời lưới điện tại bến Phú Định, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực hiện hoàn thành toàn bộ các công việc: khảo sát, lập phương án, hồ sơ thiết kế, thỏa hiệp, xin cấp phép thi công đào đường, thỏa thuận, cung cấp vật tư và thực hiện di dời tái lập hệ thống lưới điện trung hạ thế dọc đường Bình Đông, Mễ Cốc và Bến Phú Định theo đúng hồ sơ thiết kế đã được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông – Đô thị Thành phố. Sở chuyên ngành phê duyệt theo quy định, bàn giao mặt bằng trống đủ điều kiện thi công gói thầu F2 cho bên Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông – Đô thị Thành phố.

Thông tin công trình

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đảm nhận gói thầu F2 “Cải tạo kênh” với hạng mục Di dời, tái lập hệ thống lưới điện trung hạ thế dọc đường Bình Đông, Mễ Cốc và Bến Phú Định phục vụ mặt bằng thi công gói thầu F2 “Cải tạo kênh” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, giai đoạn 2.

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, Tp Hồ Chí Minh

Dự án liên quan