ĐƯỜNG DÂY 110KV NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĨNH TÂN 2

Thông tin công trình

Công trình nâng cấp, cải tạo Đường dây 110kV Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đầu nối vào Hệ thống điện Quốc Gia

Thời gian hoàn thành Ngày 31 thang 7 năm 2022
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Dự án liên quan