ĐƯỜNG DÂY 110KV TỪ NHƠN HỘI ĐẾN NHÀ MÁY ĐIỆN FUJIWARA

Thông tin công trình

Công ty Cổ Phần Điện Sài Gòn Gia Định thi công dự án đường dây điện 110KV từ nhà máy điện Fujiwara đến trạm biến áp 110KV Nhơn Hội.

Thời gian hoàn thành 2019
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Dự án liên quan