CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110KV MẠCH 2 NINH PHƯỚC - TUY PHONG - PHAN RÍ

Thông tin công trình

Công ty Cổ Phần Điện Sài Gòn Gia Định thi công đường dây 110KV Mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

Thời gian hoàn thành Đang thi công
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận

Dự án liên quan