THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

Gói thầu: Thi công xây dựng các công trình: Cáp ngầm 22Kv vượt sông An Hóa nối tuyến Giao Long – Bình Đại; Đường dây 2 mạch 22Kv Giao Long – Bình Đại

Thuộc hai dự án: Cáp ngầm 22KV vượt sông An Hóa nối tuyến Giao Long – Bình Đại; Đường dây 2 mạch 22KV Giao Long – Bình Đại

Địa điểm xây dựng: Huyện Châu Thành – Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bến Tre

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định