Công trình cáp ngầm 22kV vượt sông An Hóa & Đường dây 2 mạch 22kV Giao Long - Bình Đại

Thông tin công trình

Gói thầu Thi công xây dựng các công trình: Cáp ngầm 22Kv vượt sông An Hóa nối tuyến Giao Long – Bình Đại; Đường dây 2 mạch 22Kv Giao Long – Bình Đại

Thuộc hai dự án: Cáp ngầm 22KV vượt sông An Hóa nối tuyến Giao Long – Bình Đại; Đường dây 2 mạch 22KV Giao Long – Bình Đại

Chủ đầu tư Công ty Điện lực Bến Tre
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

Dự án liên quan