VIDEO DỰ ÁN EHCMC

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Với tiền thân là một Công ty chuyên về xây lắp điện, Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đã xây dựng hàng loạt các Dự án lưới điện có cấp điện áp đến 500kV trong và ngoài nước.
  • Là một đơn vị chuyên Tổng thầu EPC các Dự án điện năng lượng mặt trời, gió.
  • Thương mại các thiết bị, vật tư của điện mặt trời áp mái
covid-19

Tin tức EHCMC

Điện mặt trời áp mái