ĐƯỜNG DÂY 220KV TỪ TRẠM BIẾN ÁP 22/220KV THIÊN TÂN 1.2 ĐI 500KV THUẬN NAM

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thiên Tân đã được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (thuộc Tập đoàn T&T). Tập đoàn T&T là một trong những công ty tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp. Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, trong những năm gần đây và trong thời gian sắp tới, T&T đã và sẽ đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án điện, đặc biệt là năng lượng sạch.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua bán điện. Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận sẽ bán điện cho EVN với giá theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Dự án được giao cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ IPC như là nhà thầu EPC. IPC-TECH được thành lập thông qua việc hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ điện TSC và Nhóm IPC (Thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế IPC) với kinh nghiệm và kỹ thuật được thu thập từ việc xây dựng hệ thống cơ khí của TSC M&E Engineering và khả năng tài chính mạnh mẽ và tổ chức nghiêm ngặt của Nhóm IPC.

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, sau cuộc đàm phán thành công với Công ty Cổ phần Nhóm IPC, Công ty Cổ phần Điện Gia Định Sài Gòn chính thức trở thành Nhà thầu EPC của đường truyền 220kV từ trạm biến áp 22/220kV (Thiên Tân 1.2) đến trạm biến áp 500kV Thuận Nam.

Đường truyền điện một mạch 220kV từ trạm biến áp 22/220kV (Thiên Tân 1.2) đến trạm biến áp 500kV Thuận Nam đã bắt đầu từ trạm biến áp 22/220kV Thiên Tân 1.2 tại xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đến trạm biến áp 500kV Thuận Nam tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Mô hình thi công và tổng quan dự án:

Dự án 220kV bao gồm 32 địa điểm trải rộng trên 9,775km, bắt đầu từ thanh busbar 220kV tại trạm biến áp 500kV Trung Nam và kết thúc tại thanh busbar 220kV của trạm biến áp 22/220kV tại nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2.

Một số hình ảnh về dự án do EHCMC chụp:

Thông tin công trình

Thời gian hoàn thành 2019
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Dự án liên quan