Ngày 01/10/2020 sau khi thương thảo thành công với Công ty Cổ phần Tập Đoàn IPC, Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định chính thức đảm nhận Gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt, đấu nối hoàn thiện tuyến đường dây 220kV từ TBA 22/220kV (Thiên Tân 1.2) đi 500kV Thuận Nam.

Đường dây 220kV từ trạm biến áp 22/220kV (Thiên Tân 1.2) đi 500kV Thuận Nam được xây dựng mới 01 mạch có vị trí điểm đầu xuất phát từ trạm biến áp 22/220kV Thiên Tân 1.2 thuộc địa bàn xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đến trạm biến áp 500kV Thuận Nam thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Quy mô xây dựng và đặc điểm của dự án:

Công trình có cấp điện áp 220kV gồm 32 vị trí trải dài trên 9,775km, có điểm đầu từ Thanh cái 220kV tại TBA 500kV Trung Nam đến điểm cuối là Thanh cái 220kV trạm biến áp nâng áp 22/220kV tại Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.2.