HỆ THỐNG ÁP MÁI ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI KIM TÍN FSC BÌNH PHƯỚC

Thông tin công trình

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định – EHCMC đã hoàn thành công trình áp mái nhà xưởng điện năng lượng mặt trời tại Kim Tín FSC Bình Phước. Công trình có tổng công suất 6.4 MW

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Chủ đầu tư Kim Tín FSC Bình Phước
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Dự án liên quan