Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực hiện áp mái điện mặt trời xưởng tại Khu Công nghiệp Nam Đồng Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

Thực hiện áp mái Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy sản xuất ván MDF. Nhà máy có địa chỉ tại Lô C1-C14, Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Hiện nay, việc áp mái điện mặt trời xưởng tại các cơ sở sản xuất, khu Công nghiệp giúp chủ Doanh nghiệp cắt giảm một phần chi phí tiền điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mang lại hiểu qua kinh tế cao cho chủ đầu tư.

Những lợi ích của việc áp mái điện mặt trời xưởng:

  • Có một nguồn điện ổn định để phục vụ sản xuất, hạn chế phụ thuộc vào điện lưới quốc gia.
  • Sử dụng điện với chi phí thấp hơn rất, rất nhiều so với mua điện từ EVN.
  • Có thể bán lại lượng điện hệ thống phát dư không sử dụng hết cho EVN, hiệu quả về mặt kinh tế là tuyệt đối.
  • Chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn đối với một doanh nghiệp, thời gian hoàn vốn đầu tư không quá lâu (từ 4 đến 6 năm) nhưng lại mang lại lợi ích trong gần 3 thập kỷ tiếp theo.
  • Sự che chắn của các tấm pin sẽ làm kho, xưởng, nhà máy mát hơn.
  • Bảo vệ môi trường, định hướng xanh cho doanh nghiệp của bạn.