Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực hiện áp mái điện mặt trời xưởng tại Khu Công nghiệp Nam Đồng Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

Toàn cảnh hệ thống điện năng lượng mặt trời EHCMC thực hiện tại FSC, Kim Tín

Thực hiện áp mái Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà máy sản xuất ván MDF. Nhà máy có địa chỉ tại Lô C1-C14, Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Hiện nay, việc áp mái điện mặt trời xưởng tại các cơ sở sản xuất, khu Công nghiệp giúp chủ Doanh nghiệp cắt giảm một phần chi phí tiền điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mang lại hiểu qua kinh tế cao cho chủ đầu tư.