XDM lộ ra Công Nghệ Cao 3, Công Nghệ Cao 4 - TP.HCM

Thông tin công trình

XDM lộ ra Công Nghệ Cao 3, Công Nghệ Cao 4 cấp nguồn cho các nhà đầu tư tại khu cnc, quận 9, TPHCM XDM lộ ra Khu Công Nghệ Cao 3 (SHTP 3), SHTP 4 cấp nguồn cho các nhà đầu tư tại khu SHTP, quận 9, TPHCM

Thời gian hoàn thành 2020
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Tp Hồ Chí Minh

Dự án liên quan