Xây dựng đường dây cao thế 110kv cầu An Hảo - Biên Hòa - Đồng Nai

Thông tin công trình

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định tham gia thi công xây dựng đường dây cao thế 110kv cầu An Hảo – Biên Hòa – Đồng Nai

Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Biên Hoà, Đồng Nai

 

Dự án liên quan