DỰ ÁN ÁP MÁI DIỆN MẶT TRỜI TẠI PC KIÊN GIANG

EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Bù Đăng
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Chơn Thành
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Hớn Quản
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Lộc Ninh
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Phước Long
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại kho Chơn Thành

Tất cả các vị trí áp mái điện năng lượng mặt trời trên đã được đóng điện và hòa lên lưới thành công, Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đã bàn giao cho chu đầu tư, hoàn thành gói thầu cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các Văn phòng điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Phước. Công trình còn là mô hình tiêu biểu, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng xanh.

Thông tin công trình

Nhằm phục vụ nguồn năng lượng sạch từ điện mặt trời tại các cơ quan trực thuộc điện lực tỉnh Bình Phước và cũng là mô hình cho việc tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà tại các địa phương, Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đảm nhận gói thầu cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện năng lương mặt trời áp mái tại các Điện lực và Trạm biến áp. Công trình có tổng công suất là 210,900 kWp được lắp đặt tại 6 vị trí.

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Tỉnh Bình Phước

Dự án liên quan