DỰ ÁN ÁP MÁI ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI PC NINH THUẬN

EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Ninh Phước
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Ninh Hải
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Ninh Sơn

Tất cả các các vị trí áp mái trên đều đã được nghiệm thu và đóng điện an toàn vào ngày 30/12/2019 Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đã bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư, kết thúc gói thầu cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Văn phòng các đơn vị điện lực, và trạm 110kV tỉnh Ninh Thuận – giai đoạn 2.

Thông tin công trình

Công ty Cổ phần Điện Sài gòn Gia Định thực hiện gói thầu cung cấp vật tư và lắp đặt “Hệ thống NLMTAM tại Văn phòng các đơn vị Điện lực và trạm 110kV tỉnh Ninh Thuận – giai đoạn 2. Công trình có tổng công suất là 93,6 kWp tại Trạm 110kV Ninh Sơn, trạm 110kV Ninh Phước và trạm 110kV Ninh Hải.

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Tỉnh Ninh Thuận

Dự án liên quan