DỰ ÁN ÁP MÁI ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI PC TIỀN GIANG

EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Cái Bè
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Cai Lậy
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Gò Công Tây
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Chợ Gạo
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Mỹ Tho
Đội Quản lý Vận hành Đường dây Cao thế Tiền Giang
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Phú Quốc

Sáu vị trí áp mái trên đều đã được đóng điện và hòa lên lưới thành công, công trình còn là mô hình tiêu biểu khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái cho người dân, cung cấp một phần điện trong hoạt động điều hành các nhà làm việc và trạm biến áp 110kv trong điện lực tỉnh.

Thông tin công trình

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực thiện lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại 6 vị trí thuộc Điện lực tỉnh Tiền Giang. Công trình có tổng công suất lắp đặt là 179,6 kWp.

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Tỉnh Tiền Giang

Dự án liên quan