DỰ ÁN ÁP MÁI ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI PC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Đất Đỏ
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Bà Rịa
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Phú Mỹ
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Điện lực Đại Ngãi
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Bà Rịa
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Cái Mép
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Châu Đức
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Đông Xuyên
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Long Đất
DCIM\101MEDIA\DJI_0047.JPEHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Mỹ Xuân A
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Mỹ Xuân B
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Ngãi Giao
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Thanh Bình
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Thắng Tam
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Thị Vải
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Vũng Tàu
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Xuyên Mộc

Công trình áp mái điện năng lượng mặt trời tại Hệ thống các đơn vị điện lực và trạm biến áp 110Kv, giai đoạn 2; thuộc Điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu góp phần cung cấp điện sạch tại các đơn vị, mang lại vẻ đẹp trong phát triển du lịch tỉnh và là mô hình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà cho người dân.

Thông tin công trình

Công trình do Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đảm nhận, thực hiện cung cấp vật tư và trực tiếp thi công với tổng công suất lắp đặt là 611,98 kWp, được thực hiện tại 18 vị trí, bao gồm nhà điều hành trạm biến áp 110kV và Văn phòng các đơn vị điện lực.

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Dự án liên quan