Tin trong nước

Điện mặt trời sẽ theo cơ chế đấu thầu để xác định giá

Toàn cảnh nhà máy điện năng lượng mặt trời Fujiwara Bình Định
Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 kết luận cuộc họp của Thủ tướng về giá điện mặt trời áp dụng sau ngày 1/7/2019.

Cụ thể, điện mặt trời sẽ thực hiện phương án đầu thầu để xác định giá bán và sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2019, tiếp sau Quyết định 11. Giá điện mặt trời áp dụng từ ngày 1/7/2019 cần tuân thủ một số nguyên tắc như: Chỉ áp dụng biểu giá khuyến khích cố định đối với các dự án đã ký được hợp đồng mua bán điện và đang thi công, đưa vào vận hành trong năm sau.

Toàn cảnh nhà máy điện năng lượng mặt trời Fujiwara Bình Định
Toàn cảnh nhà máy điện năng lượng mặt trời Fujiwara Bình Định

Các dự án còn lại và dự án mới sau này sẽ chuyển hẳn sang hình thức đấu thầu công khai, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự án điện mặt trời. Riêng các dự án tại tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục áp dụng giá bán điện mặt trời theo Nghị quyết số 115/NQ-CP đã được Chính phủ ban hành, cho đến khi tỉnh đạt đủ quy mô công suất 2.000 MW hoặc đến hết năm 2020 tùy theo tiêu chí nào đến trước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối với hợp Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất cơ chế đấu thầu phát triển điện mặt trời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2019.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu, rà soát, thống nhất biểu giá FIT áp dụng đối với điện mặt trời trên mái nhà bảo đảm phù hợp, tránh bị lợi dụng chính sách để trục lợi (lưu ý thêm về quy mô công suất tối đa đảm bảo hợp lý…). Thống nhất biểu giá FIT chỉ áp dụng đối với các dự án đã ký hợp đồng mua bán điện đã và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020.

Chi tiết thông báo số 402/TB-VPCP xem tại đây

Dẫn theo EVN