An ninh năng lượng phụ thuộc lớn vào điện than

with Không có phản hồi

Tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo tăng nhanh trong cơ cấu sản xuất điện, song an ninh năng lượng quốc gia hiện vẫn phụ thuộc lớn vào điện than. Ngày 17/9, tại diễn đàn Công nghệ & năng lượng … Read More