Nhiên liệu hóa thạch so với năng lượng tái tạo khi nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh

Người ta hay nói đến việc nhiệt độ trái đất nóng lên, băng tan nhanh ở hai cực, và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác khi nhắc về thời tiết. Nhưng lần này lại khác, nhiệt độ hạ … Read More