Tăng thêm 30.000 MW điện gió điện mặt trời trong 10 năm tới

with Không có phản hồi

Ngày 28.9, Bộ Công thương tiếp tục lấy ý kiến về đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 có xét đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) để chuẩn bị báo cáo … Read More