Pin mặt trời đặc biệt cho nông nghiệp được phát triển

with Không có phản hồi

(Xây dựng) – 2 Công ty năng lượng BayWa r.e. và GroenLeven đã thiết kế các tấm pin mặt trời đặc biệt đơn tinh thể đặc thù cho 5 dự án điện nông thí điểm mà họ đang triển khai … Read More