Bạn Cần Biết, Kinh tế, Tin Tức & Sự Kiện

Rà soát, gác lại nhiều dự án trong Dự thảo Quy hoạch điện VIII

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch do Thường trực Chính phủ tổ chức diễn ra sáng ngày 19/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, Chính phủ vừa có rà soát lại Dự thảo Quy hoạch Điện VIII và nhận thấy Quy hoạch Điện VII và các điều chỉnh đã vượt tổng nguồn điện được đưa ra tại Dự thảo Quy hoạch Điện VIII.

Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải rà soát, “gác lại” một số nguồn điện đang được đề ra trong Quy hoạch Điện VIII.

Vẫn theo đánh giá của Phó thủ tướng, Dự thảo Quy hoạch Điện VIII dự kiến phân bổ nguồn điện giữa các vùng miền chưa hợp lý, dẫn tới phải truyền tải điện từ các địa phương miền Nam ra miền Bắc, khiến chi phí đầu tư của hệ thống truyền tải điện rất lớn. Vì vậy, Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Công thương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát lại, làm sao đảm bảo rằng truyền tải có nhưng ở mức độ nhất định.

Nguồn tin của Báo Đầu tư cũng cho hay, hiện Bộ Công thương đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc kiện toàn Hội đồng thẩm định và xin lại ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định đối với nội dung của Đề án Quy hoạch Điện VIII.

Trong phát biểu chung về vấn đề quy hoạch tại Hội nghị, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng cho rằng, cần thận trọng khi xây dựng quy hoạch, không vì tiến độ mà phải vội vàng.

Quy hoạch Điện VIII là một trong những quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, trong đó có yêu cầu “rà soát kỹ nội dung, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đặt lợi ích quốc gia và dân tộc lên trên hết…, cần lưu ý nghiên cứu, phân tích kỹ về giá điện, việc cân đối hợp lý về cơ cấu các nguồn điện (thuỷ điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo) và đảm bảo sự phù hợp giữa các vùng miền để tránh lãng phí nguồn lực xã hội (Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/5/2021).

Theo thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) hồi giữa tháng 7/2021, Bộ Công thương đã cố gắng hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và các nội dung chỉ đạo của Phó thủ tướng tại văn bản số 91/TB-VPCP (ngày 3/5/2021)

Để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương bám sát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng tại các văn bản nêu trên.

Đồng thời rà soát kỹ về hiện trạng nguồn điện, hiện trạng và dự báo nhu cầu điện của các miền (Bắc, Trung, Nam) để bổ sung tính toán quy hoạch theo các phương án kế thừa Quy hoạch điện VII điều chỉnh; cân bằng cao nhất cung cầu nội vùng; giảm thiểu truyền tải xa, điều chỉnh hợp lý quy hoạch nguồn điện đã có, chỉ sử dụng lưới điện 500 kV liên kết Bắc – Trung – Nam hiện có và đang đầu tư xây dựng.

Bộ Công thương cũng được yêu cầu phân tích kỹ, toàn diện về kinh tế, kỹ thuật các phương án quy hoạch nền trên để lựa chọn quy hoạch tối ưu nhất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Thông báo này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn tin: tinnhanhchungkhoan.vn