Một số hình ảnh thi công áp mái hệ thống điện năng lượng mặt trời của EHCMC