Tin Tức & Sự Kiện

Hợp tác, trao đổi (EHCMC) và Công ty IDEEMATEC (Đức)

Hợp tác giữa Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định ( EHCMC) và Công ty IDEEMATEC (Đức) về Ideemactec.

Vừa qua vào ngày 04/11/2018, Tổng giám đốc Công Ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định; ông Nguyễn Đức Toàn cùng cộng sự của mình đã có mặt tại Munchen Cộng Hoà Liên Bang Đức; để hợp tác, trao đổi về hệ xoay theo Mặt Trời. Ứng dụng công nghệ mới, phát triển điện năng lượng Mặt Trời trong tương lai.

Ideematec

EHCMC trao đổi hợp tác với IDEEMATEC (Đức) về các dự án  điện năng lượng Mặt Trời. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mang thương hiệu Việt ra thị trường Quốc tế. Góp phần nâng cao vị thế nước nhà trong phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Với tốc độ phát triển như hiện nay, vấn đề hợp tác xuyên quốc gia là điều tất yếu. Những công trình điện mang đã và đang đáp ứng năng lượng điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Năng lượng tái tạo Mặt Trời – Một giải pháp tốt cho ngành điện tại Việt Nam hiện nay.

        Trong cách nói thông thường, năng lượng tái tạo được hiểu là những nguồn năng lượng vô hạn. Vô hạn có hai nghĩa: Hoặc là nó tồn tại nhiều đến mức mà không thể cạn kiệt ; hoặc là năng lượng tự tái tạo trong thời gian ngắn và liên tục (thí dụ như năng lượng sinh khối) trong các quy trình còn diễn tiến trong một thời gian dài trên Trái Đất.