Hoạt động cắt điện kéo dây của EHCMC team tại các công trình Cáp ngầm 22kV vượt sông An Hóa nối tuyến Giao Long – Bình Đại và Đường dây 2 mạch 22Kv Giao Long – Bình Đại

with Không có phản hồi

Thuộc hai dự án: Cáp ngầm 22KV vượt sông An Hóa nối tuyến Giao Long – Bình Đại; Đường dây 2 mạch 22KV Giao Long – Bình Đại

Địa điểm xây dựng: Huyện Châu Thành – Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bến Tre

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định