Dự án, Đường dây và trạm, EHCMC, Tin Tức & Sự Kiện

EHCMC hoàn thành Công trình Đường dây 110kV Nhà máy điện Vĩnh Tân 2

Ngày 31 tháng 07 năm 2021, Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đã đóng điện thành công Công trình Đường dây 110kV từ Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đấu nối vào Hệ thống lưới điện Quốc gia.

Dự án do chính Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định làm tổng thầu. Nhận được sự tin tưởng và giao phó trọng trách của Chủ đầu tư Tổng Công ty Phát điện 3, dưới sự tư vấn giám sát của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân, tập thể EHCMC đã không ngừng nỗ lực, thi công bất kể ngày đêm, làm việc hoạt động hết công suất để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:
Công trình nâng cấp, cải tạo Đường dây 110kV Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 đấu nối vào Hệ thống điện Quốc gia.
Địa điểm: Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
Thực hiện: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN SÀI GÒN GIA ĐỊNH
Thời gian hoàn thành: Ngày 31 Tháng 07 Năm 2022