Tin Tức & Sự Kiện

Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh

thực hiện cải tạo môi trường dự án F2

Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đảm nhận gói thầu F2 “Cải tạo kênh” với hạng mục Di dời, tái lập hệ thống lưới điện trung hạ thế dọc đường Bình Đông, Mễ Cốc và Bến Phú Định phục vụ mặt bằng thi công gói thầu F2 “Cải tạo kênh” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, giai đoạn 2.

Thực hiện di dời lưới điện trên đường Mễ Cốc

Thực hiện di dời lưới điện trên đường Mễ Cốc

Thực hiện di dời lưới điện trên đường Mễ Cốc

Địa điểm: Phường 14,15 và 16, Quận 8, Tp.HCM.

Thực hiện cải tạo tại phường 15, Quận 8, Tp.HCM

Thực hiện cải tạo tại phường 15, Quận 8, Tp.HCM

Thực hiện cải tạo tại phường 15, Quận 8, Tp.HCM

Thời gian và tiến độ thực hiện cải thiện môi trường nước

di dời lưới điện tại bến Phú Định, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Di dời lưới điện tại bến Phú Định, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Di dời lưới điện tại bến Phú Định, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực hiện hoàn thành toàn bộ các công việc: khảo sát, lập phương án, hồ sơ thiết kế, thỏa hiệp, xin cấp phép thi công đào đường, thỏa thuận, cung cấp vật tư và thực hiện di dời tái lập hệ thống lưới điện trung hạ thế dọc đường Bình Đông, Mễ Cốc và Bến Phú Định  theo đúng hồ sơ thiết kế đã được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông  – Đô thị Thành phố.

Sở chuyên ngành phê duyệt theo quy định, bàn giao mặt bằng trống đủ điều kiện thi công gói thầu F2 cho bên Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông – Đô thị Thành phố. Cải thiện môi trường nước là một trong những vấn đề cấp thiết của Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị Thành phố.