Tin trong nước, Tin Tức & Sự Kiện

Công bố tổng thể quy hoạch năng lượng quốc gia

Dự kiến, nhu cầu năng lượng sẽ đạt khoảng 107 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030, và con số này sẽ tăng lên trong khoảng từ 165 đến 184 triệu tấn vào năm 2050.

Bộ Công Thương đã vừa công bố các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đáng chú ý, quy hoạch hướng tới cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2021 – 2030, khoảng 6,5 – 7,5%/năm trong giai đoạn 2031 – 2050.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia đã đề xuất những cơ chế mới để đa dạng hóa nguồn vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Dự kiến, nhu cầu năng lượng sẽ đạt khoảng 107 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030, và con số này sẽ tăng lên trong khoảng từ 165 đến 184 triệu tấn vào năm 2050. 

Trong phạm vi lĩnh vực xăng dầu, việc tăng cường dự trữ thương mại, từ 2,5 – 3,5 triệu m3 trong giai đoạn 2021 – 2030 và lên đến 10,5 triệu m3 sau năm 2030, sẽ ổn định nguồn cung tối thiểu từ 30 – 35 ngày nhập ròng. 

Về khoáng sản, quy hoạch chú trọng phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến các loại khoáng sản quan trọng như bô-xít, titan, đất hiếm và các loại khoáng sản khác, đồng thời kết hợp với dự án đầu tư chế biến đồng bộ, bền vững để bảo vệ môi trường. Mục tiêu không chỉ tập trung vào việc khai thác và chế biến, mà còn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ với các dự án đầu tư chế biến đồng bộ, bền vững để bảo vệ môi trường.

Theo VTV.VN