Bạn Cần Biết, Tin trong nước, Tin Tức & Sự Kiện

Chính phủ duyệt dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo gần 5.000 tỷ đồng

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa được Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu dự án cấp điện là đầu tư xây dựng dự án bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trên đảo Côn Đảo, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án này sẽ sử dụng vốn đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp II. Cụ thể, xây dựng mới đường dây 110 kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110 kV tại trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu – tỉnh Sóc Trăng đến trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo. Mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110 kV tại trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng mới trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2×63 MVA.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 4.950 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương khoảng 2.526 tỷ đồng và vốn tự có của EVN khoảng 2.424 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án không dưới 20 năm.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng biển nội thủy giữa thị xã Vĩnh Châu và huyện Côn Đảo. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 – 2026. Hình thức đầu tư dự án là đầu tư công.

Tại quyết định phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên.

Đồng thời, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện dự án của EVN bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Nguồn: Báo Công thương