Điện Sài Gòn Gia Định Tổng Thầu (EPC) Xây Dựng Nhà Máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Fujiwara 63MVA Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Máy Điện Năng Lượng Mặt Trời Fujiwara, Khu Kinh Tế Nhơn Hội, Bình Định

Chiều 3-4, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty CP Fujiwara Bình Định đã tổ chức Lễ khởi công nhà máy điện mặt trời và điện Fujiwara Bình Định.

Dự án điện mặt trời kết hợp điện gió có tổng quy mô công suất 100 MW, gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 – đầu tư nhà máy điện mặt trời với công suất 50 MW; giai đoạn 2 – đầu tư nhà máy điện gió với công suất 50 MW. Dự án có tổng vốn đầu tư đạt 63 triệu USD và được xây dựng tại khu vực quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Khu kinh tế Nhơn Hội trên diện tích 60 ha. Đây là dự án thứ ba thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo và là dự án đầu tiên sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời quy mô lớn của tỉnh Bình Định. Tiến độ thực hiện dự án như sau: giai đoạn 1: từ tháng 5-2017 đến tháng 02-2019, hoàn thành và đi vào hoạt động nhà máy phát điện từ năng lượng mặt trời với công suất 50 MW; giai đoạn 2: từ tháng 02-2019 đến tháng 02-2020, hoàn thành và đi vào hoạt động nhà máy phát điện từ năng lượng gió với công suất 50 MW. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thúc đẩy chương trình phát triển nguồn năng lượng sạch của Việt Nam, góp phần tăng nguồn điện cho lưới điện quốc gia, trực tiếp phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và tạo nên một hình ảnh mới đặc trưng cho tỉnh Bình Định để góp phần phát triển lĩnh vực du lịch của tỉnh. Đồng thời, dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.