Bộ biến tầng hòa lưới Inverter Huawei từ 12Kwp – 20Kwp

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định là nhà phân phối chính thức Inverter Huawei tại Việt Nam

Max. efficiency: 98.65%

Max. input voltage: 1.080V

Start voltage: 200V

Operating voltage range: 160V~950V

Rated input voltage: 600V

Max. input current per MPPT 22A

Max. short-circuit current: 30A

Number of MPP trackers: 2

Max. number of inputs: 4

Thông tin kỹ thuật chi tiết