Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định thực hiện lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại 6 vị trí thuộc Điện lực tỉnh Tiền Giang. Công trình có tổng công suất lắp đặt là 179,6 kWp

EHCMC áp mái điện lực Tiền Giang
DCIM\101MEDIA\DJI_0025.JPG
  1. Điện lực Thành phố Mỹ Tho: Công suất:
  2. Điện lực Gò Công Tây
  3. Điện lực Chợ Gạo
  4. Điện lực Cái Bè
  5. Điện lực Cai Lậy
  6. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tiền Giang