DỰ ÁN ÁP MÁI DIỆN MẶT TRỜI TẠI PC KIÊN GIANG

EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Chung Sư
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Giồng Giềng
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Gò Quao
HCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Hà Tiên
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Hòn Đất
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Kiên Lương
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Phú Quốc
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV An Biên
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Minh Phong
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV Vĩnh Thuận
EHCMC thi công và lắp đặt hệ thông điện năng lượng mặt trời tại Trạm biến áp 110kV U Minh Thượng

Tất cả các vị trí áp mái điện năng lượng mặt trời trên đã được đóng điện và hòa lên lưới thành công, Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định đã bàn giao cho chu đầu tư, hoàn thành gói thầu cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các Văn phòng điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang. Công trình còn là mô hình tiêu biểu, khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng xanh.

Thông tin công trình

Điện Sài Gòn Gia Định tiếp tục thực hiện áp mái hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà điều hành các trạm biến áp 110kv và khối Văn phòng các đơn vị Điện lực trực thuộc Điện lực tỉnh Kiên Giang. Công trình có tổng công suất lắp đặt là 476 KWP, được thực hiện tại 11 vị trí trải dài trên khắp địa bàn tình Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc.

Tiến độ thực hiện Đã hoàn thành
Nhà thầu Công ty Cổ phần Điện Sài Gòn Gia Định
Địa điểm xây dựng Tỉnh Kiên Giang

Dự án liên quan