Tin Tức & Sự Kiện

BIPV – Tấm Quang Điện Vừa Là Tấm Lợp Xây Dựng

Quang Điện Tích Hợp Cho Xây Dựng (BIPV)

Quang điện tích hợp cho xây dựng (BIPV) là vật liệu quang điện được sử dụng để thay thế các vật liệu xây dựng thông thường trong các bộ phận dùng trên mái nhà, dựng cửa sổ hoặc mặt tiền. Chúng đang ngày càng được tích hợp vào việc xây dựng các tòa nhà mới như một nguồn cung điện chính hoặc phụ trợ. Lợi thế của quang điện tích hợp trên các hệ thống không tích hợp phổ biến hơn là chi phí ban đầu có thể được bù đắp bằng cách giảm số tiền chi cho vật liệu xây dựng và lao động thường được sử dụng để xây dựng một phần của tòa nhà mà các mô-đun BIPV thay thế. Lợi thế này làm cho BIPV trở thành một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành công nghiệp quang điện.