QĐ 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 về cơ chế khuyến khích điện Năng Lượng Mặt Trời tại Việt Nam ban hành giữa mùa dịch Covid-19

“QĐ 13/2020/QĐ-TTg  ngày 06/04/2020 về cơ chế khuyến khích điện Năng Lượng Mặt Trời tại Việt Nam ban hành giữa mùa dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu và chốt FIT chỉ như một cơn mưa rào để dành cho những … Read More