Triển lãm Quốc tế Năng lượng mặt trời 2019

with Không có phản hồi

Thực hiện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định sửa đổi và bổ sung ngày 18/01/2019 của Chính phủ về Cơ chế khuyến khích Phát triển các dự án điện mặt trời tại … Read More